Dobré důvody pro naši školu

Program ranné stimulace

“Všem dětem dáváme dostatek podnětů pro rozvoj jejich osobnosti”

Dětský mozek má obrovskou kapacitu, je škoda ji nevyužít. Děti se celou řadu poznatků mohou naučit prožitkovou metodou nebo formou hry. K tomu je třeba mít stanovené jasné cíle a způsob, jak jich dosáhnout.

Nabízíme:

 • Angličtinu, lektor na děti mluví pouze anglicky, angličtina je dětmi vnímaná jako komunikační nástroj nikoliv jako předmět, který se musí učit.
 • Rozvoj čtenářské pregramotnosti, děti mají k dispozici knížky a každý den s nimi čteme příběhy, nejen před usnutím, ale i v jiných chvilkách dne. Rozvíjíme v nich vztah ke knihám, schopnost kritického myšlení, jednoduché interpretace textu a čtení s pochopením.
 • Rozvoj matematické pregramotnosti, dětem jsou předávány hravou formou základní matematické pojmy a je rozvíjena prostorová orientace. Na matematických představách je třeba pracovat již v mateřské škole před vstupem do ZŠ. Je to nezbytné pro úspěšné zvládání matematiky a rozvoj logického myšlení. U nejmenších lze začít s tříděním a řazením prvků podle barvy, tvaru nebo velikosti, odhadování množství, prostorovou orientací, atd.
 • Kvalitní hudební vzdělání. Většina lidí má dostatečný hudební sluch, aby se naučili zpívat, většina lidí však ve svém životě potkala někoho, kdo jim vzal chuť se to naučit. Děti lze učit jednoduché rytmické struktury, správnou intonaci a správné dýchání, ještě se naštěstí nestydí zpívat, i když jim to nejde hned perfektně.
 • Nové nestandardní metody mozkového tréninku, které jsou vytvořeny na základě dlouholetých studií v zahraničí. Smyslem a cílem je připravit paměťové dráhy v mozku na budoucí učení.
 • Klasický trénink paměti, učíme se krátké básničky, písničky, říkáme si pranostiky a hádanky.
 • Klasickou hudbu. Krátkým každodenním poslechem 2-3 minutové skladby lze cvičit soustředění, ale i sluchovou diferenciaci. 
 • Rozvoj všech smyslů, zrakového vnímání a postřeh se dá cvičit i během procházky do lesa, stejné tak i hmat. 
“Rozvíjíme děti po všech stránkách”

Program dobrých návyků

 • Předškolák dobře připravený na školu umí především slušně pozdravit, zvořile požádat, nezapomíná děkovat, dbá o své věci, uklizí po sobě, odnese si talíř, nalije si čaj, atd. Má základní návyky z oblasti socializace, samostatnosti, práce a pořádku. Tyto návyky nevzniknou samy od sebe ani do nich dítě samo nedoroste, je třeba každodenní trpělivé práce rodičů a pedagogů.

Sport

 • Pravidelné sportování dává dětem vnitřní disciplínu a vytrvalost. Každý den s dětmi cvičíme, ve třídě nebo venku. Zároveň nabízíme sportovní kurzy - lyžování, plavání a in-linové bruslení. Více si může přečíst zde.

Sociální dovednosti

 • V dětech je třeba rozvíje dobré komunikační návyky. Podporujeme jejich vzájemné dobré vztahy, ochotu se omlouvat a přijímat omluvu, když je třeba. Podělit se o hračku a umět si o ní požádat.

Logopedická péče

 • Pravidelná logopedická prevence přispívá k tomu, že děti dříve zvládnou správnou výslovnost. I přes to děláme u našich předškoláků logopedický screening. Dětem, které to potřebují nabízíme ve spolupráci se školským logopedem pravidelnou individuální logopedickou péči a zároveň motivační systém pro rodiče. Logopedické vady lze odstranit rychle, ale musí se trénovat každý den.

Každodenní předškolní příprava

Na školu se můžeme připravovat každý den, stačí půl hodinka soustředěné práce. Členění je následující:

 • Pondělí - osobnostně - sociální výchova, orientace v čase a prostoru
 • Úterý     - matematické představy, prostorové představy
 • Středa   - zrakové vnímání, pohybové hry
 • Čtvrtek  - grafomotorika, rozvoj řeči
 • Pátek    - sluchové vnímání

Organizace dne

 

Ranní herna

 • 7:30 – 8:15

Vlastní blok aktivit

08:15 - 09:15 Ranní blok aktivit *
09:15 - 09:45 Poslech klasické hudby, svačina, tangram, puzzle, příprava na pobyt venku
09:45 - 11:45 Pobyt venku
11:45 - 12:30 Převlékání, mytí rukou, oběd
12:30 - 12:45 Hygiena - čištění zubů, odchod dětí
12:45 - 14:30 Spánek/Odpočinkové aktivity pro starší děti, pravidelná přeškolní příprava
14:30 - 14:45 Svačina
14:45 - 16:00 Odpolední aktivity**
16:00 - 17:00 Pobyt venku, odchod domů


Školní autobusy

 • Nabízíme organizovanou dopravu našimi autobusy ve směru z Ondřejova (Kostelních Střimelic). Pro bližší informace ohledně využítí a konkrétní zastávky, prosím kontaktujte ředitelku PhDr. Kristinu Kašparovou na tel. +420 773 226 531 nebo emailem: skolka.ratolest@gmail.com.
“Jsme školka pro rodiče, kteří mají vážný zájem o budoucnost svých dětí a jsou ochotni pracovat i na sobě. Společnými silami totiž mohou učitelé a rodiče udělat nepoměrně více než každý zvlášť.”

 

 

 

Kontakujte nás: Kontakty