Předškoláci

“Děti nesmyslně nepřetěžujeme, ale klademe velký důraz na kvalitu vzdělání.”

Celý náš stimulační program je zaměřen na kvalitní přípravu do školy. Během týdne se v dopolední programu objevuje

každý den:

- bity - mozkový trénink a přípravu na školu

- celý obsáhlý program ranné stimulace

- rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, komunikace, fantazie, cvičení paměti, atd.

- intenzivní rozvoj hrubé motoriky,pohybová průprava

- celou řadu činností rozvíjejících jemnou motoriku

- zpívání s klavírem

- průprava na zrakovou analýzu a syntézu - skládání puzzle a tangramů

 

několikrát týdně:

- angličtinu

- hudební vzdělávání, rozvoj rytmiky a intonace

 

Předškolákům se navíc věnujeme každý den po obědě a krátkém odpočinku, předškolní přípravu máme rozdělenou tímto způsobem:

Pondělí - osobnostně - sociální výchova, orientace v čase a prostoru

Úterý     - matematické představy, prostorové představy

Středa   - zrakové vnímání, pohybové hry

Čtvrtek  - grafomotorika, rozvoj řeči

Pátek    - sluchové vnímání

   

“Cílem předškolního vzdělávání je dobře připravit děti na budoucí první třídu”

Naše školka spolupracuje s oborníky z pedagogicko-psychologické poradny, kteří každý rok testují školní zralost dětí.

 

Z přednášky Mgr. Ing. Ireny Mácové z KPPP:

Školní zralost je takový stupeň rozvoje osobnosti dítěte, na kterém je dítě schopno se bez obtíží účastnit výchovně vzdělávacího procesu.

 

Oblasti důležité pro posuzování školní zralosti:

1. Tělesný vývoj a zdravotní stav.

2. Úroveň zralosti osobnosti – citová a sociální zralost.

3. Úroveň práceschopnosti (pracovní předpoklady a návyky).

4. Úroveň vyspělosti poznávacích funkcí (motorika, grafomotorika, vizumotorika, řeč, vnímání prostoru a času, myšlení, paměť).

“Chceme, aby děti dobře využily poslední rok docházky do školky a odnesly si z něj krom znalostí i krásné vzpomínky”

 

Kontakujte nás: Kontakty