Třídy

 

Školka je rozdělena do dvou tříd (Poupátka a Ptáčata) a to podle věku, pomyslnou hranicí je 4 rok, ale rozhodnutí, zda dítě bude zařazeno do skupiny mladších nebo starších dětí je na ředitelce školy. Toto rozhodnutí dělá po dohodě s rodiči. U mladších dětí je více časových úseků, kdy jsou ve třídě souběžně přítomni dva pedagogové. Je tedy možné zajistit lepší pomoc při adaptaci. Pokud jsou ve škole přítomni sourozenci rozdílného věku je jim z počátku umožněno být v jedné třídě, pokud si to situace vyžaduje. 

 

Třída Poupátka

Ve třídě Poupátek jsou děti od 3 do 4 (4,5 let), velký důraz je zde kladen na základní schopnosti z oblasti samostatnosti asocializace. Program je uzpůsoben této věkové kategorii. Více se střídá volná hra aorganizovaná činnost. Velmi se dbá na klid a pohodovou atmosféru ve třídě. Adaptace nových dětí probíhá pozvolna, rodičům se doporučuje začínat adaptaci s kratšími úseky. Nové děti si před nástupem do MŠ mohou přijít srodiči pohrát na zahradu v letních měsících během prázdninového provozu. Děti se tak přirozeně seznámí s novým prostředím a novými dospělými.

 

 

Třída Ptáčata

 

 

Ve třídě Ptáčat jsou děti starší 4 (4,5 let). Třída je zaměřena více na  předškolní přípravu. Děti každý den pracují na některé z oblastí – zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotorika, atp. Často dostávají pracovní listy. Předpokládá se, že všechny běžné činnosti, jako je oblékání, stravování, hygiena, atp. zvládnou bez dopomoci učitelky, stačí rada. Předpokládá se i větší fyzická kondice a tak procházky ven mohou být delší a náročnější. Organizovaná činnost může být v delších časových úsecích.

 

Kontakujte nás: Kontakty