Výchova ke ctnostem

Výchova ke ctnostem

Ctnost je vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. A naším cílem je, aby se děti upevňovaly ve ctnostech a tak krásněly ve vztazích k těm, kdo je obklopují, k sobě samým a k Bohu.
Ač se ve skutečném životě jednotlivé ctnosti doplňují a na tom, kdo je dobrý, pozorujeme, že žije více ctností najednou, přesto je vhodné pro seznámení s ctnostmi poněkud je oddělit a specifikovat. Pracujeme každý měsíc jen s jednou ctností.

K učení jsou potřeba jednotlivé kroky, stupínky, konkrétní úkoly.
Při naší práci s ctnostmi v MŠ snažíme připravit dětem jednoduché cíle - úkoly v oblastech:
 Práce
 Socializace
 Sebeobsluha.
Tyto úkoly najdete Zápisníku svého dítěte.

Povzbuzení k jakémukoliv učení nám poskytuje nejlépe, když názorně vidíme, jak se uskutečnění kroků daří.
Vaše děti své vydařené úsilí za dopoledne uvidí ohodnocené právě v Zápisníčku prostřednictvím nálepky.

Působení rodiny je naprosto zásadní a my ve školce rádi podpoříme Vaše výchovné úsilí. Návyky ze Zápisníku jsou podněty, na nichž můžeme pracovat společně v čase, kdy jsme s dětmi – Vy doma, my ve školce. I Vy doma si můžete sledovat zdar – denně třeba ve Vašem kalendáři, čtrnáctidenně si můžete udělat větší rekapitulaci v Zápisníku na spodní liště – obrázky k označení.

Ctnost je ale potřeba nejprve dětem osvětlit, přiblížit. Značnou pomoc ke vtažení dětí do tématu té které ctnosti poskytují příběhy či příklady životů skutečných lidí z doby dřívější i těch, které děti dennodenně obklopují. Otvírá se nám všem prostor obrovské odpovědnosti…

Některé náměty můžete najít v přiložených úvahách. Každá z úvah, které níže nabízíme, obsahuje kromě zamyšlení nad obsahem ctnosti též inspiraci příběhem, knihou, životním úsilím nějaké osoby a také stanovením našich úkolů a návyků.
Děti rostou a potřebují prohloubení, vyšší stupínky, z náročnosti mají radost. Naše MŠ úzce spolupracuje se ZŠ Navis stejného zaměření na výchovu ke ctnostem.
Proto v zamyšleních přikládáme také nároky, které je podle pedagogů ze ZŠ Navis dobré vyžadovat od dětí s jejich přibývajícím věkem.
Přejme si navzájem otevřená a vnímavá srdce, naše i dětí, přijde mezi nás pokoj a štěstí.

Kontakujte nás: Kontakty