MATEŘSKÁ ŠKOLA RATOLEST

Děti těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou, proto rodiče i učitelé usilují o růst ve vlastnostech, kterých sami u dětí chtějí docílit.

Učitelé jsou pro rodiče nezbytnými partnery ve snaze o rozvoj dětí. Rodiče přijímají zodpovědnost za vedení svých dětí, přičemž školka je instituce, která rodičům pomáhá naplnit vzdělávací a výchovné cíle u svých dětí. Vyžadujeme, aby se rodiče aktivně zajímali o prospěch i osobnostní růst svých dětí, abychom zaručili co možná nejlepší spolupráci rodiny a školky. Chápeme, že rodiče i učitelé potřebují neustálou profesní formaci a vycházíme jim vstříc pořádáním zájmových seminářů. Ve vzdělávací a výchovné činnosti usilujeme o neustálý růst.

Osobní tutorský systém je důležitý nástroj k dosažení cílů naší školky. Každé rodině je přidělen osobní tutor, který je zároveň členem učitelského týmu školky. Tutor se pravidelně setkává s dítěte i s rodiči žáka. Tímto způsobem mohou tutor, učitelský tým i rodina efektivně pracovat na týchž cílech.

Naše školka se vyznačuje personalizovaným vzdělávacím a výchovným systémem, který žáky rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní i duchovní.