Dokumenty

Mateřská škola Ratolest má specifickou filozofii vzdělávání a výchovy. Zde ji nabízíme k prostudování.

Filozofie školy


Školní vzdělávací program Mateřské školy Ratolest se jmenuje Učíme se hrou  a je vypracován s ohledem na úzkou spolupráci s rodinou. 

Program je doplněn měsíčním plánem formace ctností zaměřeným vždy na určitou dobrou vlastnost a její rozvíjení u dětí. Toto schéma můžete nalézt v záložce Výchova ke ctnostem.

Učíme se hrou

 


Českou školní inspekcí byla MŠ Ratolest  v roce 2017 hodnocena.

Inspekční zpráva


Školní řád je v plném znění k nahlédnutí zde. 

Školní řád


Další dokumenty:

 

Závazná přihláška

Všeobecné podmínky

Ukončení docházky v mimořádném termínu

Kontakujte nás: Kontakty

Soubory ke stažení

Školní řád MŠ Ratolest_aktual2017.pdf