Dokumenty

Mateřská škola Ratolest má specifickou filozofii vzdělávání a výchovy. Zde ji nabízíme k prostudování.

Filozofie školy


Školní vzdělávací program Mateřské školy Ratolest se jmenuje Učíme se hrou  a je vypracován s ohledem na úzkou spolupráci s rodinou. 

Program je doplněn měsíčním plánem formace ctností zaměřeným vždy na určitou dobrou vlastnost a její rozvíjení u dětí. Toto schéma můžete nalézt v záložce Výchova ke ctnostem.

Učíme se hrou

 


Českou školní inspekcí byla MŠ Ratolest  v roce 2017 hodnocena.

Inspekční zpráva


Školní řád je v plném znění k nahlédnutí zde. 

Aktuální školní řád 

Školka je zapojena do projektu


Další dokumenty:

 

Přehled dokumentů

Vzor zplnomocnění osoby nezapsané v EL MŠ k vyzvednutí dítěte

Všeobecné podmínky

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ Ratolest

Kontakujte nás: Kontakty