Náš učitelský tým

Ředitelka

PhDr. Mgr. Kristina Kašparová
skolka.ratolest@gmail.com

Ředitelka školy, učitelka třídy Poupátek

PhDr., Mgr. Kristina Kašparová je ředitelka MŠ. Vystudovala Filozozofickou a poté Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, dále obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Spgš Beroun. Je vdaná, má čtyři děti. Volný čas věnuje rodině a vyučování náboženství ve své farnosti. Ráda výtvarně tvoří s dětmi, zajímá se o dějiny výtvarného umění, poslouchá klasickou hudbu.

 

 

 

Mgr. Lucie Hnízdová

učitelka třidy Ptáčat, asistent pedagoga

Mgr. Lucie Hnízdová je učitelka třídy Ptáčat. Vystudovala obor sociální pedagogika, magisterské studium dokončila na Filozofické fakulté University Karlovy, také úspěšně  ukončila dvouleté dálkové studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole v Berouně. V mateřské škole Ratolest pracuje již od roku 2013. V současné době se zaměřuje na předškolní přípravu, nejvíce však na osobnostně sociální výchovu . Ráda navštěvuje divadelní představení. Ve veliké oblibě má i turistiku v rámci poznávacích zájezdů. Mezi její další záliby patří četba, procházky v přírodě, plavání a tanec. Ráda a často se věnuje hře na klavír.

 

 

Nataliya Strakhotská 

Třída Poupátka

 

 

 

Mgr. Markéta Lakosilová

Lektorka tanečně pohybové výchovy

 

 

Ing. Libuše Řezbová

Lektorka angličtiny

 

 

 

 

Marie Turková

Koordinátor tutoringu

 

 

 

Mgr. Daniela Zichová

Koordinátor sportovních aktivit, vstupní pohovory

Mgr. Daniela Zichová je koordinátor sportovních aktivit a má na starosti přijímání nových dětí v MŠ Ratolest. Vystudovala Přírodovědecko fakultu Univerzity Karlovy, obor životního prostředí a následně i učitelství biologie na stejné škole. Předškolní pedagogice se věnuje od roku 2008. Je vdaná, má pět dětí. Volný čas věnuje rodině. Má ráda vysokohorskou turistiku a je vášnivý čtenář. Ráda poslouchá klasickou hudbu, folk a country. Sportuje a učí se hrát na zobcovou flétnu.

 

 Ekonomika 

Ing. Hana Staňková

Ekonomka školky, platby školného a obědů

 

Ing. Libuše Řezbová 

Ekonomka, platby v hotovosti, uniformy, tangramy

Ostatní nepedagogičtí pracovníci

Marie Potůčková

Hospodářka školky, vydávání obědů, svačinky

Růžena Makulová

Úklid

 

 

Kontakujte nás: Kontakty