“Propojení rodiny a školy je skvělý systém, při němž je dítě vedeno školou i rodinou stejným směrem. Děti z toho nepochybně těží.”
 
Aktuality
Plánované akce

Mateřská škola Ratolest - s rodinou ruku v ruce.

Mateřská škola Ratolest rozvíjí vaše děti po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní.
Cílem předškolní výchovy je připravit děti na pohodový start ve škole.